Jesteśmy razem dla pszczół! :)

Stworzyliśmy wielki rój przyjaciół owadów zapylających i wspólnie tworzymy Polskę Przyjazną Pszczołom!
Adoptuj Pszczołę to setki tysięcy adoptowanych pszczół i dziesiątki działań na rzecz ochrony zapylaczy w całej Polsce.

Zobacz, co razem zrobiliśmy przez ostatnie lata

arrow_down

Wielki Spis Zapylaczy

Im więcej wiemy o pszczołach, tym lepiej możemy im pomagać. Dlatego w ramach akcji Adoptuj Pszczołę przeprowadziliśmy badania, które nazwaliśmy Wielkim Spisem Zapylaczy.

W ramach Spisu odbyły się:

Spis zapytalczy

Monitoring pszczół

Pierwszy w Polsce tak duży projekt nauki obywatelskiej, czyli takiej, w której każdy może zostać częścią zespołu badawczego. W projekt włączyły się tysiące osób z całej Polski - w samym 2016 roku dostaliśmy ponad 4000 obserwacji! W trakcie badań zaobserwowano też pszczołę, której nie widziano w naszym kraju od 70 lat, czyli zadrzechnię fioletową.
Spis zapytalczy

20 stanowisk badawczych w 5 województwach

Utworzyliśmy je wspólnie z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Chcieliśmy razem z badaczami sprawdzić, jak urbanizacja wpływa na różnorodność gatunkową i liczebność zapylaczy. Badaliśmy także, jak kształtuje się populacja owadów na dużych uprawach przemysłowych, gdzie intensywnie wykorzystuje się syntetyczne środki ochrony roślin (pestycydy) w porównaniu do obszarów sadowniczych, w których takich środków się nie stosuje.
Spis zapytalczy

Badania obecności pestycydów w kwiatostanach rzepaku

Od 2014 do 2019 roku badaliśmy kwiatostan rzepaku z całej Polski pod kątem występowania w nim substancji szkodliwych dla zapylaczy. Już pierwsze wyniki badań próbek kwiatostanów rzepaku z lat 2014-2015 wskazywały na to, że polskie uprawy tej niezwykle atrakcyjnej dla pszczół rośliny mogą być dla nich trujące, a często wręcz zabójcze!

100 rodzin pszczelich

i gmina przyjazna pszczołom
We wrześniu 2014 roku, podczas drugiej edycji Adoptuj Pszczołę, w Przyczynie Dolnej w gminie Wschowa wydarzyła się pszczela katastrofa. Jednej nocy zginęło kilka milionów pszczół miodnych. Winne były oczywiście niebezpieczne pestycydy. Dzięki Waszym apelom zdecydowaliśmy się wówczas zmienić cel akcji. Adoptowaliście pszczoły po to, by pomóc pszczelarzom i środowisku naturalnemu w Przyczynie i okolicach.
Dzięki Wam odbudowaliśmy populację pszczół w Przyczynie Dolnej i przeprowadziliśmy szereg działań, by uniknąć w przyszłości pszczelej katastrofy. Co udało się nam wspólnie?

 • Sprowadziliśmy do Przyczyny 100 nowych rodzin pszczelich
 • Posadziliśmy kilkaset krzewów i drzew miododajnych i stworzyliśmy łąkę kwietną
 • Przygotowaliśmy materiały dla urzędników odpowiedzialnych za zieleń miejską
 • Przeprowadziliśmy spotkania w szkołach oraz z kołami gospodyń wiejskich na temat znaczenia i ochrony pszczół
 • Współpracowaliśmy i edukowaliśmy środowiska rolnicze: byliśmy na wielkich targach rolniczych w Kalsku, na których rozmawialiśmy z rolnikami o ochronie pszczół, zorganizowaliśmy szkolenia i wydaliśmy publikacje, a także współpracowaliśmy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
 • Dzięki pszczelim adopcjom gmina Wschowa stała się zalążkiem Polski Przyjaznej Pszczołom!

Polska Przyjazna Zapylaczom!

Polska Przyjazna Zapylaczom!
Aby Polska była przyjazna pszczołom i innym owadom zapylającym, potrzebne są również decyzje polityczne. Strategie, ustawy, rozporządzenia. Dzięki Adoptuj Pszczołę, jesteśmy przygotowani do tego, żeby zadbać o potrzeby owadów zapylających w pracy z politykami w Polsce i Europie. W ten sposób - również dzięki wam - staramy się zapewnić zapylaczom dobrą przyszłość. Co robimy?
 • Udało nam się razem z Wami i tysiącami ludzi z całej Europy doprowadzić do zakazu stosowania neonikotynoidów w UE - mimo że polskie ministerstwo w ostatniej chwili wycofało poparcie dla tej inicjatywy.
 • Dzięki naszym wspólnym wysiłkom Polska przez trzy lata odmawiała czasowego zniesienia zakazu stosowania tych substancji, mimo silnego nacisku wielkich międzynarodowych koncernów.
 • Rozpoczęliśmy batalię prawną mającą na celu dobro owadów zapylających i nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Wskazywaliśmy w niej nieprawidłowości związane z decyzją ministra rolnictwa o dopuszczeniu do użytku zakazanych w całej UE neonikotynoidów.
 • Przekazaliśmy premierowi apel stu tysięcy Polek i Polaków dotyczący pilnego wdrożenia Narodowej Strategii Owadów Zapylających i wycofania tej szkodliwej decyzji. Wsparli nas w tej sprawie zarówno pszczelarze, jak i naukowcy.
 • Stworzyliśmy razem z trzema największymi związkami pszczelarskimi Koalicję dla Pszczół i zawiązaliśmy partnerstwa z miastami, instytucjami oraz organizacjami, które chcą chronić owady zapylające.
 • Ponad 100 tysięcy osób poparło nasz apel do ministrów środowiska i rolnictwa o przyjęcie i wdrożenie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających
 • Razem z pszczelarzami i naukowcami wystosowaliśmy apel do ministra rolnictwa domagając się cofnięcia decyzji zezwalających na stosowanie zakazanych w UE neonikotynoidów

Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających

Wraz z naukowcami stworzyliśmy Narodową Strategią Ochrony Owadów Zapylających: Pszczoły i inne owady zapylające są kluczowe dla produkcji żywności i bogactwa naszego ekosystemu. Jednak od lat, z wielu powodów żyje im się coraz gorzej, a my wiemy, że musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby nasz kraj był prawdziwie przyjazny pszczołom.
Dlatego przygotowaliśmy ambitny plan działania, który wyznacza kierunki ochrony owadów zapylających. Wraz z naukowcami, pszczelarzami i wszystkimi, którzy dbają o pszczoły, stworzyliśmy ramy, które będą kształtowały polską politykę ochrony owadów zapylających.
Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających

Zespół

Zbudowaliśmy zespół autorów strategii oraz Społeczną Radę Ochrony Owadów Zapylających, m.in. z udziałem naukowców z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Wraz z nimi i przedstawicielami największych związków pszczelarskich opracowaliśmy Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających.

Debaty

Tak naprawdę tę Strategię stworzyliśmy wszyscy, razem! W kilku miastach Polski odbyły się debaty obywatelskie o tym, jak budować Polskę Przyjazną Pszczołom. Rolnicy, uczniowie, urzędnicy, działkowcy i pszczelarze - razem wypracowaliśmy system zaleceń, które weszły w skład Strategii. Dzięki temu Strategia jest też obywatelska! Tu znajdziesz pełny tekst, po aktualizacji o treści związane z klimatem wraz z podsumowaniem Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających oraz analizą prawną:

Miasto Dla Zapylaczy

Stworzyliśmy modelowe miejsce przyjazne ludziom, owadom i przyrodzie. To miejsce ma przyczynić się do zwiększania różnorodności biologicznej i "odporności" na okoliczności zmieniającego się klimatu oraz betonowych miast. Wraz z miastem Łódź opracowaliśmy projekt miejskiej przestrzeni, w której odnajdą się człowiek, owady zapylające, ptaki i małe ssaki. Do udziału zaprosiliśmy również architekta krajobrazu, naukowców oraz ekspertów od roślin i owadów, którzy wspierli ten proces swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy zainteresowani projektem, szczególnie mieszkańcy i mieszkanki Łodzi i okolic, mogli wziąć udział w konsultacjach projektu.
Przygotowujemy także uniwersalny model miejsc przyjaznych owadom, który będzie można w podobnej formie zbudować w innych miastach i miasteczkach i zaadaptować do lokalnych warunków.

Wieloletnie badania obecności pestycydów i materiały dla rolników

Dzięki szóstej edycji Adoptuj Pszczołę w Światowy Dzień Pszczół opublikowaliśmy raport z wieloletniego badania obecności pestycydów w kwiatostanach rzepaku. W raporcie pokazujemy, z jakimi zagrożeniami mierzą się zapylacze.
Wyniki badań pokazują m.in. pilną potrzebę wyznaczenia celów redukcji zużycia pestycydów w rolnictwie oraz wyznaczenia ilościowych celów zwiększania areału upraw ekologicznych. Ponadto wskazują konieczność zwiększenia finansowania badań i rozwoju ekologicznych praktyk rolnych, polegających na odchodzeniu od chemicznych metod ochrony roślin i zastosowaniu rozwiązań chroniących przed szkodnikami oraz wzmacniających odporność całego ekosystemu opartych na różnorodności biologicznej.

100 hoteli dla dzikich zapylaczy w 16 miastach

W Polsce mamy aż 470 gatunków dzikich zapylaczy. Niestety aż połowa z nich jest w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Jedna z przyczyn spadku liczby owadów to brak siedlisk. Dlatego też podczas pierwszej edycji akcji Adoptuj Pszczołę dzięki rojowi przyjaciół pszczół aż w 16 miastach stanęły hotele dla dzikich zapylaczy. Dzięki takim działaniom wiele osób dowiedziało się o istnieniu dziko żyjących pszczół!
100 hoteli dla dzikich zapylaczy
My, tak jak pszczoły dzielimy się naszą wiedzą z innymi członkami roju - dla wspólnego dobra! Do hoteli powstałych dzięki akcji Adoptuj Pszczołę wkrótce zaczęły dołączać hotele budowane samodzielnie przez ludzi w całej Polsce. Wiele z nich powstało dzięki naszemu poradnikowi “Jak zbudować hotel dla pszczół” oraz filmowi instruktażowemu.
O tym, jak zbudować hotel dla zapylaczy można było dowiedzieć się także podczas pszczelich pikników organizowanych przez wolontariuszy Greenpeace.

Ogrodnictwo miejskie

Druga edycja Adoptuj Pszczołę to stworzenie stołówki dla pszczół. Skoro po pierwszej akcji miały już hotele, należało zapewnić im miejsca, w których będą miały dostęp do pożywienia w trudnych, miejskich warunkach. Dlatego też celem akcji było stworzenie jednych z pierwszych w Polsce ogrodów społecznościowych, do których każdy może przyjść i pomóc w uprawie roślin!
W pierwszych dniach akcji adoptowaliście tyle pszczół, że mogliśmy pomóc w tworzeniu pierwszego ogrodu społecznościowego. Był to ogród Motyka i Słońce na warszawskim Jazdowie, otwarty w maju 2015.
Ogrodów powstałoby więcej, gdyby nie pszczela katastrofa w Przyczynie Dolnej.
Nie mogliśmy czekać i odpowiadając na potrzebę i Wasze apele zmieniliśmy cel akcji.
Ogrodnictwo miejskie

Jak stworzyć ogród przyjazny pszczołom

O tym, jak stworzyć ogród przyjazny pszczołom możecie dowiedzieć się ze stworzonego przez nas Poradnika Pszczelego Bohatera/Bohaterki:

Pszczoły lokalnie

Przez wszystkie lata Adoptuj Pszczołę spotkaliśmy się też na dziesiątkach pszczelich pikników i innych wydarzeniach zorganizowanych przez wolontariuszki i wolontariuszy Greenpeace w kilkudziesięciu miejscowościach w całej Polsce. Byliśmy w szkołach, przedszkolach i na uniwersytetach. Zorganizowaliśmy też pszczele koncerty i pokazy filmów! Braliśmy udział w spotkaniach i panelach, urządzaliśmy happeningi i wycieczki rowerowe.
Dzięki Adoptuj Pszczołę powstało także kilka kwietnych łąk!
Zobacz, co jeszcze zrobiliśmy!
 • Kwietna pszczoła w parku Szczęśliwickim
 • Wrocławskie krasnoludki nie będą zapylać
 • Pszczoła jak malowana
 • Świetlna pszczoła
 • Marsz zapylaczy w Koszalinie
 • Pomniki mówią w imieniu zapylaczy
 • Billboardy dla pszczół
 • Pastuchy dla pszczelarzy w Bieszczadach
 • Konkursy pszczele na Dzień Dziecka